Hakkımızda

Hakkımızda

Vizyonumuz

Sürekli gelişimi, sosyal sorumluluk ve ekolojik dengeyi koruma yaklaşımını esas alarak, toplumumuza kaliteli ürün ve hizmet sunmak; sektör standartlarını geliştirerek örnek çalışmalar gerçekleştirmektir.

Bu amacı gerçekleştirirken, araştırma ve geliştirme faaliyetlerimiz ön planda tutulmakta, çevrenin korunması ve çevre şartlarının iyileştirilmesi için gerekli duyarlılık gösterilmektedir.

Çalışanlarımızın tam katılımıyla, paydaşlarımızın memnuniyeti hedefi doğrultusunda faaliyetlerimiz sürdürülmekte, hizmet başlangıcından sunuma kadar tüm proses aşamalarında Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemleri ve Sosyal Sorumluluk Standardı etkili bir şekilde uygulanmaktadır.

Yönetim Sistemlerinin Sürekliliğini ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için, çalışanlarımızın bilgi ve bilinç seviyelerini yükseltici faaliyetler yapılmakta, sistem uygulamalarımız sürekli gözden geçirilmektedir.

 

Misyonumuz

Ana politikalarımızın belirlenmesinin amacı; Firma yönetiminin faaliyet alanındaki konular hakkında izlediği yol ya da yöntem ile vizyonuna ulaşmak için gerçekleştirilmeye çalışılan yöntemleri ya da stratejileri açıklamaktır.

Kalite ve güvenilir eserler oluşturarak müşterilerimizin ilk tercihi olmak,

Temeli insana ve doğaya saygılı olmak,

Daima girişimci, yenilikçi ve gelişime açık kimliğiyle kendisini yenileyerek üretim kalitesini yüksetmek,

Üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası süreçlerde müşteri memnuniyetini sağlamak ve kalıcı dostluğa dönüştürerek, samimi, güvenilir, profesyonel bir hizmet sunmak…